Mijn huisdier is overleden, en nu?

Het is niet altijd fijn om over de dood van je huisdier na te denken of te praten. Toch krijg je hier als eigenaar vroeg of laat mee te maken. Wat er na de dood van je huisdier gebeurt, hangt af van je eigen wensen. Er zijn verschillende mogelijkheden die we hieronder uitleggen. Schroom niet om dit ook te bespreken met de dierenartsassistente of de dierenarts.

Begraven
Voor het begraven van je huisdier in je eigen tuin, dien je vooraf te informeren bij de gemeente. De gemeente bepaalt of en hoe huisdieren in de tuin begraven mogen worden.  

Begraaf je je huisdier het liefst zelf, zorg dan voor voldoende diepte (minstens één meter) en wikkel het dier in een doek, deken of kartonnen doos (niet in plastic). Bedenk dat een begraven dier voor een eventuele nieuwe eigenaar van je tuin een onverwachte verrassing kan opleveren. Begraaf je liever niet in je eigen tuin, dan kun je ook kiezen voor een dierenbegraafplaats. Hiervan zijn er verschillende in de regio Groningen.
De Dierenambulance Groningen kan dit ook uit handen nemen. Zij vervoeren dieren naar dierenbegraafplaats "De Garst" in Westerlee. Je kunt hierbij kiezen of je de plaats voor twee jaar of langer reserveert, of het dier met of zonder kist begraven wordt en wat de grafbedekking wordt. De kosten hiervoor betaal je rechtstreeks aan de Dierenambulance Groningen.

Crematie
Huisdieren kunnen individueel of met meerdere dieren worden gecremeerd in een huisdierencrematorium.
Je kunt dit zelf regelen door telefonisch een afspraak te maken bij een Dierencrematorium en je  overleden huisdier zelf te brengen. Voor de tarieven van crematie bij Dierencrematorium Stadskanaal kun je kijken op de website van het dierencrematorium: http://www.dierencrematoriumstadskanaal.nl/crematiekosten.

Het is ook mogelijk om dit via je dierenarts te regelen. Het vervoer gaat dan via de Dierenambulance Groningen naar Dierencrematorium Stadskanaal. Nadat de dierenarts contact heeft opgenomen met Dierenambulance Groningen, wordt het dier door hen opgehaald en wordt er contact met je opgenomen ter bevestiging. Vervolgens neemt een crematiemedewerk(st)er uit Stadskanaal zo spoedig mogelijk contact op om de crematie of de begrafenis te regelen. Ook zijn er mogelijkheden om in speciaal daarvoor ingerichte ruimtes afscheid van je dier te nemen, na telefonische afspraak.

Elke dinsdag- en vrijdagmorgen worden er dieren naar Stadskanaal gebracht met een daarvoor bestemde auto. Dezelfde dag nog wordt je huisdier gecremeerd. Vervolgens overleg je met het Dierencrematorium wat er met de as van je huisdier moet gebeuren. De as kan worden uitgestrooid op het veldje bij het crematorium, of worden terug ontvangen in een urn of blik.
Aan het vervoer zijn kosten verbonden. Dit bedrag is afhankelijk van de grootte van het dier en of je wel of niet lid bent van de Dierenambulance. Dit wordt door de Dierenambulance rechtstreeks in rekening gebracht.

Afvoer voor destructie
Je kunt je huisdier via de dierenarts of de gemeente laten aanbieden aan een destructiebedrijf. We spreken over destructie omdat de dierlijke resten niet voor consumptie geschikt zijn. Dode dieren kunnen de volksgezondheid schaden of dierziektes verspreiden. Daarom schrijft de wet voor dat ze zo spoedig mogelijk worden afgevoerd en vernietigd.

Dieren die voor destructie worden opgehaald worden verzameld op een centrale plek, samen met andere dieren en dierlijke resten. De dieren en dierlijke resten worden vervolgens gezamenlijk gebroken, gepasteuriseerd en gesteriliseerd. De massa wordt vervolgens ingedampt, gedroogd en gescheiden in meel en vetten. Dit zijn bruikbare brandstoffen die veelal als brandstof worden gebruikt voor het opwekken van energie. Er is geen sprake van verbranding van de dieren.

Tip
Als je huisdier is overleden is het verstandig een aantal mensen hiervan op de hoogte te brengen:
•    De dierenarts.
•    De gemeente (i.v.m. hondenbelasting).
•    De databank waar uw dier staat geregistreerd met de chip.
•    Evt. bij fokker, stamboek, trimsalon en dierenverzekering.